Диспетчеризація систем ОДС і GSM

Диспетчеризація ліфта здійснюється з метою підвищення рівня безпеки пасажирів, контролю за станом ліфта і оперативного реагування в разі аварійних ситуацій. На сьогоднішній день диспетчеризація ліфтів входить в список регламентованих законом норм і вимог по експлуатації вертикального транспорту. Так відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) пасажирські ліфти, встановлені в житлових будинках, повинні бути обладнані двостороннім зв'язком з диспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу на весь термін їх експлуатації.

Об'єднана диспетчерська система (ОДС) передбачає контроль в роботі ліфта і забезпечує:

  • двосторонній зв'язок між кабіною і диспетчерським пунктом;

  • контроль за напругою живлення і оповіщення про відхилення параметрів мережі від норм;

  • охорону службового приміщення та ліфтового обладнання;

  • наявність сигналізації про відкриття двері машинного і блочного приміщень, дверей приямка, двері (кришки) пристрої управління ліфтом без машинного приміщення;

  • збір інформації про технічний стан окремих частин ліфта.

За останні роки велику популярність придбали системи диспетчеризації ліфтів за допомогою технологій GSM, перевагою яких є економічно вигідний спосіб зв'язку і передачі даних без прокладки кабельних мереж.

Виконуючи монтаж диспетчерських систем, наша компанія надає допомогу у виборі систем диспетчеризації ліфтів і самого обладнання з постачанням.